Program kurzu Inovované Klappovo lezení

Kurz probíhá v menším počtu účastníků, vždy pod vedením alespoň dvou lektorů tak, abychom se mohli každému účastníkovi plně věnovat. 

Samotný kurz je rozložen do dvou týdnů a skládá se celkem ze 

72 vyučovacích hodin:

– 26 hod teoretická příprava
– 42 hod bohatá praktická výuka.

V teoretické části se účastníci kurzu seznámí s historií Klappova lezení (včetně inovace v kontextu Bazálních posturálních programů), s významem kvadrupedální lokomoce v ontogenezi člověka, biokinetikou páteře, dorzo-ventrální synergií, vývojem dechové mechanicky a vývojem opory o HK včetně aktivní centrace ramenního kloubu. Seznámí se s jednotlivými diagnózami, u kterých jde Inovované Klappovo lezení využít.

V praktické části se účastník kurzu naučí obnovu centrace ramenního kloubu v supinaci i pronaci, přípravné techniky na Inovované Klappovo lezení, práci v atitudě 3.-5. měsíce, v bazálním sedu i na čtyřech, stejně tak jako práci na změně dechové mechaniky. Vše s využitím prvků Bazálních posturálních programů.

Součástí kurzu jsou demonstarce pacientů, video rozbory a diskuze.

Jednotlivé typy Inovovaného Klappova lezení si každý účastník vyzkouší sám na sobě, stejně jako při práci ve dvojicích, tak aby si  jednotlivé pozice a jejich kombinace dostatečně osvojil.

Absolvent kurzu Inovovaného Klappova lezení tak získá teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti motorické ontogeneze, zejména v období kvadrupedálnosti.