Kineziologická diagnostika

Kineziologická diagnostika

v raném dětském věku

Tento odborný kurz je stvořen pro fyzioterapeuty, lékaře FBLR, dětské neurology a pediatry. Kurz je veden paní Jarmilou Čápovou, fyzioterapeutkou s více než padesátiletou praxí v oboru. Paní Jarmila má na kontě několik let přednášení na subkatedře dětské neurologie ILF a je jedinou autorkou terapeutického konceptu BPP. 

Dalšími odbornými přednáškami přispěje i odborný garant celého konceptu BPP, neurolog, pan doktor MUDr. Aleš Doležal, CSc.

Dlouholetá praxe paní Čápové v oblasti dětské neurologie a její výzkum v oblasti humánní etologie jí umožňují nahlížet na vývoj dítěte zcela komplexně a identifikovat potenciální rizika.

Obsah, cíl a sdělení kurzu:

  • úvod do problematiky – co jsou BPP a proč jsou tak důležité pro diagnostiku a terapii
  • analýza přítomnosti BPP ve spontánních projevech – rozbor videí a fotografií, které vám ukážou, jak rozpoznat tyto klíčové momenty
  • polohové reakce podle Vojty a jejich modifikace
  • reflexologie raného dětského věku – objasnění toho, jaký význam mají reflexy v dětském vývoji
  • hlavní varovné signály rizikového vývoje
  • kineziologická diagnostika spontánní motoriky z bohatých videozáznamů  – praktický přístup k diagnostice
  • prematurita a odlišnosti – rozpoznávání specifických situací
  • vlastní zkušenosti z praxe, videorozbory, hodnocení hypotonie
  • význam „handlingu“ – jak správně manipulovat s dětmi
  • praktika a video ukázky terapie – aplikace teorie v praxi

V ceně kurzu získáte bohatý výukový materiál a exkluzivní možnost zakoupit fotoplakáty a fotoknihy, které autorka a lektorka kurzu Jarmila Čápová vydává vlastním nákladem.