Materiály

Během kurzu nabízíme k prodeji tyto doplňkové výukové materiály.

Kniha Od posturální ontogeneze k terapeutickému konceptu

Kniha se zaměřuje na kineziologický obsah prvotní vertikalizace člověka, s takzvanou humánně etologickou studií autorky. Výsledky její téměř třicetileté studie prokazují zcela evidentně podporu teorii genetické preformace posturálních funkcí. Dále se nová kniha snaží o nástin podstaty vzniku nové terapie na základě zjištěných faktů z této etologické studie. Umožní čtenáři pochopit rozdíl mezi terapií Bazálními posturálními programy (BPP) a Reflexní lokomocí podle Vojty, ale i ostatních neurorehabilitací v ranném dětském věku. 

„Stanovit fyziologický pohyb v mnohotvárnosti jakou lidské tělo disponuje se již dlouhodobě jeví jako neřešitelný úkol. Domnívám se, že právě proto vzniká tolik hypotéz a následně v praxi užívaných technik a konceptů, kterými se jejich autoři v dobré víře, stále snaží patologickou situaci nějak řešit. Jinak tomu nebude ani v mém případě, kdy se Vám pokusím přiblížit svoji představu o tom, jak by také bylo možno fyziologii chápat a jak se ji následně snažím terapeuticky využít.“ J. Čápová


Plakát Kineziologická diagnostika

Plakát doplňuje knihu Od posturální ontogeneze k terapeutickému konceptu a klade si za za cíl zjednodušit kineziologickou diagnostiku v praxi fyzioterapeutů, pediatrů a dětských neurologů.

Obsah je soustředěn do bloků podle vývojových stádií v prvém roce života. Každý tento blok poukazuje jednak na řeč těla posturálních funkcí tak, jak se proměňují během primární vertikalizace člověka, ale pro lepší srozumitelnost a učení jsou fotografie dětí v rozmanitých hybných projevech následně popsány a doplněny o vývoj primitivní reflexologie. Projevy dětí ve spontaneitě jsou ještě navíc doplněny o polohovou reflexologii podle Vojty.

3 pásy velikost L = 3 x 150 cm x 61 cm + Legenda – 53 x 36 cm

2 pásy velikost M = 1 x 38 cm x 128 cm, 1x 38 x 160 cm + Legenda – 34 x 23cm

cena 3000,-


Plakát Dynamicky stabilizovaná lopatka

Schéma Dynamicky stabilizované lopatky a jejího vlivu na stabilizaci osového orgánu při uplatnění bazálních posturálních programů. 

Pro absolventy kurzů notoricky známý „mašloid“

formát A1 
cena 600,-.


Plakát Inovované Klappovo lezení

Schéma vybraných pozic z Inovovaného Klappova lezení.

formát A1
cena 600,-