O nás

Jarmila Čápová


Autorka konceptu Bazálních posturálních programů Inovovaného Klappova lezení. 

Zahájila rehabilitační praxi v roce 1974 ve FN v Praze Motole. V dalších letech pak zůstala pevně svázaná“ s dětskou neurologií. Pod vedením prof. MUDr. M. Máčka, DrSc. se záhy specializovala na Vojtovu metodu. Na dalším kurzu PNF se setkala s docentem MUDr. F. Vélem, který se stal jejím mentorem po celý profesní život. Zcela zásadním způsobem ovlivnil její práci a prakticky i teoreticky byl u zrodu a vývoje nového terapeutického konceptu BPP. Další významná praxe byla na subkatedře dětské neurologie ILF ve FTN v Krči pod vedením doc. MUDr. V. Vlacha, CSc. V roce 1989 absolvovala pod přímým vedením prof. V. Vojty B kurz RL v Mnichově a záhy i C kurz v Římě. V roce 2000 zřídila fyzioterapeutické a školicí centrum v Jimramově. Zde se „terapovalo“ výhradně novým konceptem BPP.

Vydala dvě knihy, v roce 2008 Terapeutický koncept BPP“ a v roce 2016 knihu „Od posturální ontogeneze k terapeutickému konceptu“.

Více info.


Mgr. Petra Skříčková


Lektorka konceptu BPP a hlavní fyzioterapeutka ve Fyziobuddy s.r.o.

Dlouhodobě se věnuje problematice dětské fyzioterapie. Momentálně kromě vlastní praxe přednáší na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze.

Více info.


PhDr. Andrea Pávová, Ph.D.


Lektorka konceptu BPP a hlavní fyzioterapeutka v Rehabia. 

  • odborné vzdělání: studium fyzioterapie na FTVS UK (Bc., Mgr., PhDr., Ph.D.), klinická praxe od roku 1999 více jak 40 specializačních kurzů v oblasti fyzioterapie, tradiční čínské medicíny a fitness
  • specializace: fyzioterapie, sportovní fyzioterapie, akupunktura, kineziotaping, fitness instruktor (Pilates, kompenzační trénink, rehabilitační cvičení)
  • kromě konceptu BPP vyučuje na IPVZ, Univerzitě 3. věku a v Dexter Academy
  • je členenem UNIFY, SRFM, SMM, ČLAS ČLS JEP a členem výboru ČSTL.

Více info.


Ing. Bc. Hana Doležalová

Lektorka kurzu Inovované Klappovo lezení a BPP. Fyzioterapeutka v soukromé ambulanci v Rakovníku.

  • absolventka FBMI ČVUT na Kladně
  • lektorka kurzu Inovované Klappovo lezení
  • dále si prohlubuje znalosti na odborných kurzech pro fyzioterapeuty

Více info.