Jak začít pracovat s dětmi

Jak začít pracovat s dětmi


Absolventi tohoto semináře získají během teoretického výkladu komplexní povědomí nejen o motorické ontogenezi, ale také o psychomotorickém vývoji z hlediska konceptu BPP. Díky rozsáhlým komentovaným video demonstracím budou schopni provádět nejen kvantitativní, ale zejména kvalitativní analýzu spontánní motoriky dítěte.

V praktické části tohoto kurzu se hlavním cílem stane získání dovedností pro efektivní manipulaci s dítětem během běžných denních aktivit. Dále se zaměříme na poskytování jemných terapeutických intervencí a stimulace, které jsou klíčové pro podporu optimálního vývoje centrální nervové soustavy a motoriky dítěte.

Tyto nově nabyté znalosti zásadním způsobem obohatí fyzioterapeutovy diagnostické schopnosti a rozšíří jeho terapeutické možnosti, které bude moci okamžitě uplatnit ve své fyzioterapeutické praxi.

Pro koho je kurz určen: 

 • začínajícím fyzioterapeutům, zajímajícím se o problematiku fyzioterapie dětí
 • absolventům studia fyzioterapie, kteří pracují a ambulancích se smíšenou klientelou, včetně dětí
 • zájemcům o “dětskou” fyzioterapii, kteří “velký dětský” kurz ještě neabsolvovali 
 • fyzioterapeutům, kteří na “velký dětský” kurz čekají a dětské pacienty již v praxi mají
 • konzultantům PMV v dětských centrech

Obsah, cíl a sdělení kurzu: 

 • náhled do praxe fyzioterapeuta v dětské ambulanci
 • zvládnout základy vyšetření dítěte s cílem odhalit vážnou poruchu, která vyžaduje specifické vedení v terapii
 • rozpoznat odchylky v PMV, získat schopnost vedení rodiny v základních terapeutických postupech (handling, neurovývojová stimulace)
 • orientace v základech ontogeneze dítěte včetně důležitých milníků ve vývoji 
 • získat přehled o nejčastějších diagnózách v dětské ambulanci
 • seznámení se s konceptem BPP jako cesty k terapii

Kurzem Vás provedou Mgr. Petra Skříčková a Mgr. Martina Graubnerová. Garantem kurzu je Jarmila Čápová.