Inovované Klappovo lezení

Co je Inovované Klappovo lezení?

Inovace spočívá v obohacení Klappova lezení o významné parametry fyziologické lidské lokomoce, jako jsou Bazální posturální programy. Nechte se vést výhodami kvadrupedální lokomoce pod vedením autorky konceptu BPP paní Jarmily Čápové.

Od 1. 5. 2022 udělilo Ministerstvo zdravotnictví kurzu Inovované Klappovo lezení – kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě certifikaci. Úspěšní absolventi kurzu tak mohou požádat pojišťovny o nasmlouvání kódu 21221.

Kurz je určen pro fyzioterapeuty. Podmínkou pro zařazení do certifikovaného kurzu je odborná způsobilost k výkonu povolání (ukončené vzdělání v oboru fyzioterapie) a splnění jednoho roku praxe v oboru.

Při nástupu do certifikovaného kurzu je nutno přinést s sebou kopii dokladu o získání odborné způsobilosti (resp. o vzdělání, kterého jste v oboru fyzioterapie dosáhli ) a potvrzení o praxi min. 1 rok.

Program kurzu Inovované Klappovo lezení

Kurz probíhá v menším počtu účastníků, vždy pod vedením alespoň dvou lektorů tak, abychom se mohli každému účastníkovi plně věnovat. 

Samotný kurz je rozložen do dvou týdnů a skládá se celkem ze 

72 vyučovacích hodin:

– 26 hod teoretická příprava
– 42 hod bohatá praktická výuka.

V teoretické části se účastníci kurzu seznámí s historií Klappova lezení (včetně inovace v kontextu Bazálních posturálních programů), s významem kvadrupedální lokomoce v ontogenezi člověka, biokinetikou páteře, dorzo-ventrální synergií, vývojem dechové mechanicky a vývojem opory o HK včetně aktivní centrace ramenního kloubu. Seznámí se s jednotlivými diagnózami, u kterých jde Inovované Klappovo lezení využít.

V praktické části se účastník kurzu naučí obnovu centrace ramenního kloubu v supinaci i pronaci, přípravné techniky na Inovované Klappovo lezení, práci v atitudě 3.-5. měsíce, v bazálním sedu i na čtyřech, stejně tak jako práci na změně dechové mechaniky. Vše s využitím prvků Bazálních posturálních programů.

Součástí kurzu jsou demonstarce pacientů, video rozbory a diskuze.

Jednotlivé typy Inovovaného Klappova lezení si každý účastník vyzkouší sám na sobě, stejně jako při práci ve dvojicích, tak aby si  jednotlivé pozice a jejich kombinace dostatečně osvojil.

Absolvent kurzu Inovovaného Klappova lezení tak získá teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti motorické ontogeneze, zejména v období kvadrupedálnosti.