Přehled kurzů

Přehled kurzů

Bazální posturální programy

terapeutický koncept BPP podle Čápové

Akreditovaný odborný kurz pro fyzioterapeuty a dále pro lékaře, kterým ale není možno vydat akreditační certifikát.

Místo konání: Školicí centrum Praha

Délka kurzu:
4 týdny přerušovaně
160 vyučovacích hodin

Počet účastníků: max. 16

Vstupní a další požadavky:
Odborná způsobilost k výkonu povolání (ukončené vzdělání v oboru fyzioterapie – střední, vyšší, VŠ) a splnění jednoho roku praxe  v oboru.
Při nástupu do certifikovaného kurzu je nutno přinést s sebou  kopii dokladu o získání odborné způsobilosti (resp. vzdělání, kterého jste v oboru fyzioterapie dosáhli ) a potvrzení o praxi min. 1 rok.

Kurzem Vás provede autorka konceptu paní Jarmila Čápová.

Termíny 2023

202306 BPP, 23.10.2023 – 22.3.2024

1. část 23.-27.10.2023
2. část 6.-10.11.2023
3. část 19.-23.2.2024
4. část 18.-22.3. 2024

KURZ NAPLNĚN

Termíny 2024

202401 BPP, 4.3.2024 – 14.6.2024

1. část 4.-8.3.2024
2.část  8.-12.4.2024
3. část 20.-24.5.2024
4. část  10.-14.6.2024

202403 BPP, 21.10.2024březen 2025

1. část 21.-25.10.2024
2. část 11.-15.11.2024
3. část únor 2025
4. část březen 2025

Cena kurzu:
16 500 Kč / jedna část


Inovované Klappovo lezení

kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě odborný certifikovaný kurz

Akreditovaný odborný základní kurz pro fyzioterapeuty.

Místo konání: Školicí centrum Praha

Délka kurzu:
2 týdny přerušovaně (1. a 2.část)

Počet účastníků: max. 16

Vstupní a další požadavky:
Odborná způsobilost k výkonu povolání (ukončené vzdělání v oboru fyzioterapie – střední, vyšší, VŠ) a splnění jednoho roku praxe  v oboru.
Při nástupu do certifikovaného kurzu je nutno přinést s sebou  kopii dokladu o získání odborné způsobilosti (resp. vzdělání, kterého jste v oboru fyzioterapie dosáhli ) a potvrzení o praxi min. 1 rok.

Kurz bude zařazen do akcí celoživotního vzdělávání s garancí UNIFY ČR a bude ohodnocen kredity dle interního předpisu UNIFY ČR .

Termíny 2023

202305  Inovované Klappovo lezení

9.10.2023 – 28.11.2023

1.část  9.-13.10.2023
2.část  24.-28.11.2023

KURZ NAPLNĚN

Termíny 2024

202405  Inovované Klappovo lezení

25.11.2024 – 13.12.2024

1. část 25.-29.11.2024
2. část  9.-13.12.2024

Cena kurzu:
15 000 Kč / jedna část


Inovované Klappovo lezení

kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě odborný kurz pro absolventy základního kurzu BPP

Odborný navazující kurz pro fyzioterapeuty, kteří absolvovali akreditovaný kurz BPP.

Místo konání: Školicí centrum Praha

Délka kurzu:
1 týden

Počet účastníků: max. 16

Vstupní a další požadavky:
Odborná způsobilost k výkonu povolání (ukončené vzdělání v oboru fyzioterapie – střední, vyšší, VŠ) a splnění jednoho roku praxe v oboru.
Předpokládá se základní teoretická i praktická znalost práce v konceptu BPP, která bude v úvodu kurzu společně připomenuta a na kterou bude dále navazovat práce v kvadrupedální lokomoci.

Termíny 2024

Inovované Klappovo lezení

pro absolventy kurzu BPP

6.-10.5.2024

Cena kurzu:
15 000 Kč


Kineziologická diagnostika

v raném dětském věku – odborný kurz

Odborný kurz je určen pro fyzioterapeuty, lékaře FBLR, dětské neurology a pediatry.

Místo konání: Školicí centrum Praha

Délka kurzu:
2 + 2 dny

Počet účastníků: min. 8

Kurz bude zařazen do akcí celoživotního vzdělávání s garancí UNIFY ČR a bude ohodnocen kredity dle interního předpisu UNIFY ČR .

Termíny 2024

Kineziologická diagnostika v raném dětském věku

1. část 9.-10.2. 2024
2. část 29.-30.3. 2024

Cena kurzu:
14 000 Kč


BPP v terapii dětí – odborný kurz

Navazující kurz na základní BPP

Odborný kurz pro fyzioterapeuty

Místo konání: Školicí centrum Praha

Délka kurzu:
2 týdny přerušovaně

Počet účastníků: 12

Kurz je určen pro fyzioterapeuty, kteří pracují nebo chtějí začít pracovat s dětmi.

Podmínkou účasti je absolvování základního kurzu BPP.

Kurz bude zařazen do akcí celoživotního vzdělávání s garancí UNIFY ČR a bude ohodnocen kredity dle interního předpisu UNIFY ČR (50 kreditních bodů).

Termíny 2024

BPP v terapii dětí

1. část 24.-28.6. 2024
2. část 16.-20.9. 2024

Cena kurzu:
15 000 Kč / jedna část


Jak začít pracovat s dětmi

Seminář pro fyzioterapeuty, kteří chtějí začít pracovat s dětmi

Odborný kurz je určen pro fyzioterapeuty, kteří chtějí začít pracovat s dětskými pacienty (žádné nebo opravdu minimální zkušenosti)/začínají pracovat s dětmi a na svůj “velký” kurz teprve čekají/vybírají.

Místo konání: Školicí centrum Praha

Délka kurzu:
2 dny, 16h

Počet účastníků: 6-16

Termíny 2024

Seminář Jak začít pracovat s dětmi

12.-13.1. 2024

Cena kurzu:
9 000 Kč


Lektorský kurz BPP

Odborný přerušovaný kurz

Místo konání: Školicí centrum Praha

Délka kurzu:
3 roky, 2 x 200h

Počet účastníků: max. 6

Kurz probíhá formou webinářů, workshopů a krátkodobých kurzů.

TERMÍNY:

Zahájení listopad 2021, ukončení 2024 

Kurz aktuálně plně obsazen

KURZ PROBÍHÁ